Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vaahtokukka
Vanha Suutarinkyläntie 8 A 2
00740 Helsinki
Y-tunnus: 20185786

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Likovuori
Puhelin: +358509133380
Sähköposti: info@vaahtokukka.fi

3. Rekisterin nimi

Vaahtokukka -palveluiden asiakas- ja käyttäjärekisteri sekä Vaahtokukka-kaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaista tallennettuja tietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Yhteyshenkilöistä tallennettuja tietoja käsitellään yksityishenkilöiden tunnistamis- ja yksilöintitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 

Asiakastiedot

 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan Y-tunnus tai muu vastaava yksilöintitieto
 • Asiakkaan osoite
 • Asiakkaan sähköpostiosoite
 • Asiakkaan puhelinnumero(t)
 • Asiakkaan nimittämät yhteyshenkilöt (ei Vaahtokukka-kauppa)
 • Aktivoidut palvelut ja mahdolliset lisätiedot (ei Vaahtokukka-kauppa)
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

 

Käyttäjätiedot

 • Käyttäjätunnus
 • Salasana tiivisteenä
 • Koko nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Tiedot tilatuista palveluista
 • Aikaleima viimeisestä kirjautumisesta palveluun
 • Viimeisessä kirjautumisessa käytetyn tietokoneen IP-osoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan käyttäjiltä itseltään heidän rekisteröityessä palveluun. Tietoja päivitetään käyttäjän itse päivittäessä käyttäjätietoja tai sivuston ylläpidon toimesta käyttäjän omasta pyynnöstä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa sille ulkopuoliselle yritykselle, joka ylläpitää Vaahtokukka -palveluja palvelimillaan. Palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA:n sisäpuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu suojatuille tietokoneille. Rekistereihin ei ole suoraa pääsyä julkisista verkoista ja ne on suojattu salasanoilla. Salasanat ja henkilötiedot tallennetaan salatussa muodossa. Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain niillä Vaahtokukan työntekijöillä, joiden työtehtävien hoito niitä edellyttää.

10. Tarkastusoikeus

Vaahtokukka -palvelun käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnön voi lähettää kirjallisesti yllä mainittuun yhteyshenkilön osoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Vaahtokukka -palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. Riittävästi yksilöidyn korjausvaatimuksen voi lähettää kirjallisesti yllä mainittuun yhteyshenkilön osoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tallennettuja tietoja ei käytetä henkilötietolain 30 § mukaisiin tarkoituksiin.

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 18.4.2012.

Top